Hvad er Coaching

Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring, bevidsthed, udfolde personligt potentiale, opnå større personlig indsigt og indfri personlige målsætninger som du ikke formår at indfri på egen hånd.

En coach bruger en fokuseret spørgeteknik der åbner op og udfordrer dig tankemæssigt i en helt anden grad end du er vant til fra venner og familie. Coachen vil udfordre dig på en række områder, herunder fx på dine negative vanetanker og begrænsende overbevisninger om dine muligheder, evner, potentialer og formåen. Det er meget meget ofte disse negative vanetanker og overbevisninger der stopper dig i, at opnå det som du savner og ønsker for dig selv og derfor også dem der er vigtigst at tage fat på at løse op for og det gør den gode coach.

Hele humlen er så, at når du i coachingprocessen åbner op mentalt, og fokuseret bliver udfordret på vanetankerne, så begynder forandringen at komme – du begynder simpelthen at tænke og handle anderledes og mere fokuseret end normalt – du handler/tænker nu aktivt for dig selv, i stedet for imod dig selv.

Konklusion:

Så coaching er altså IKKE en planlægningsmetode/planglægningsværktøj som mange fejlagtigt tror (hvorfor lægge en plan hvis man ikke har troen, viljen og midlerne til at gennemføre den), coaching er en metode til at finde troen og viljen til at gå forbi dig selv, til at finde din indre power og gå ud over dine vane-begrænsninger og først da lægge en plan du kan kaste dig over at gennemføre – og dét, vil jeg garantere dig, er den nemmeste del af processen, når først du har fundet førnævnte.

Sådan er coaching med mig

I starten af 2000, hvor jeg arbejdede som teamleder i en større Dansk IT og kommunikationsvirksomhed, tog jeg som led i en opkvalificering, en 2årig uddannelse som coach hos Coach & Co, en af pionererne inden for coaching i start nullerne. Den uddannelse var starten på et markant skift i mit liv der forløste og udviklede talenter i mig som hidtil ikke havde fået tilstrækkeligt plads og fokus.

Teoretisk og praktisk blev jeg gennem uddannelsen klædt rigtigt godt på til at starte egen coaching praksis, hvilket jeg gjorde i 2002. Men de sidste 13 år med mere end 300 mænd og kvinder og en del grupper, med alle slags baggrunde og problemstillinger i coaching forløb, kan ingen uddannelse måle sig med. De mennesker jeg har fulgt i tykt og tyndt i den periode har inspireret mig, rørt mig, overrasket mig, glædet mig og udviklet mig i en helt utrolig grad og gør det stadig.

Et Coachingforløb med mig, baserer derfor på en solid teoretisk og praktisk uddannelse, men i allerhøjeste grad også på praktisk erfaring, livserfaring og menneskelig indsigt samt den nysgerrighed jeg har på mennesker og på livet og på hvordan vi alle kan få det bedste ud af livet, med de egenskaber vi har med os og de drømme vi ønsker at leve ud.

Du vil opleve, uanset hvilken situation du er i, at bare det at give dig selv en time om ugen eller hver anden uge, hvor det kun handler om dig, hvor du er i fokus, kan gøre en kæmpe forskel for din motivation, din handlekraft og dit syn på dig selv og dine muligheder og potentialer. Tænk en gang over hvor sjældent du giver dig selv et sådant rum, hvor du er 100% i fokus og hvor der ingen forventninger er til dig, hvor du kan være 100% ærlig – det skulle i mine øjne være alle forundt.

Og for at bruge en ret kliché fyldt vending, som alligevel er uomtvistelig og indeholder stor visdom, “Al forandring starter med det første skridt” – et coaching forløb kan være det første skridt der skal til, for at du skaber den forandring du ønsker.

Inspirationen:

Som menneske og coach er jeg bl.a. meget inspireret af den eksistentielle tanke og ide om søgen efter mening og den drivkraft der ligger i at mærke og forstå livets betingelser – altså at der IKKE kan være noget liv uden at der også er en død, at de to er hinandens modsætninger men også hinandens forudsætninger. At forstå og anerkende dét til fulde, at mærke det som en del af livets betingelse kan give en umådelig kraft og fokus til at bruge tiden du har fået tildelt her på jorden, på bedst mulige måde.

Jeg er bl.a. også meget inspireret af den kognitive psykologi såvel som den positive psykologi, herunder fx fokus på individets potentialer og styrker frem for fokus på mennesket som noget der skal repareres (red. Positiv Psykologi), samt ideen om at tanker skaber følelser og at vi dermed gennem ændring af vores måde at tænke på kan ændre den måde vi føler og dermed også handler på (red. Kognitiv Psykologi).